Verbatim Hard Drive Formatter

Verbatim Hard Drive Formatter 1.42

Miễn phí
Simplifies Verbatim hard drive structure conversion
Người dùng đánh giá
3.2  (5 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
1.42 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Verbatim
Re-format your external Verbatim hard drive from FAT32 to NTFS or from NTFS to FAT32 by launching the specialized utility via the USB port on a PC. Simplified structure recognition and data handling options are included along with speed and formatting type selection.
Dễ dàng chuyển Verbatim Hard Drive từ FAT32 để NTFS không xoá mọi dữ liệu đã được cất giữ trên ổ cứng đi.
Dễ dàng tái định dạng của Verbatim Hard Drive từ FAT32 để NTFS hay từ NTFS để FAT32.
Định dạng sẽ bình thường xóa tất cả dữ liệu đã được cất giữ trên ổ cứng đi.
Cái Verbatim Hard Drive định dạng phần mềm hàm qua USB cảng trên một PC chạy Windows điều hành hệ thống. Được thiết kế để chỉ hoạt động với Verbatim bên ngoài ổ cứng.
Thông tin được cập nhật vào: